Kariéra

Spoločnosť, aby bola schopná existencie, musí mať predovšetkým kvalitné ľudské zdroje, čo je najväčší podiel úspechu každej organizácie. Na ľudských zdrojoch "stojí a padá" aj naša spoločnosť. Priemerný vek zamestnancov sa pohybuje okolo 32 rokov, čím sa tiež odlišujeme od iných spoločností. Naša spoločnosť sama zabezpečuje celý chod firmy od vývoja až po predaj výrobkov, preto poskytuje širokú oblasť možností uplatnenia ako skúseným špecialistom, tak aj absolventom či študentom.