A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Regulovatelný spínaný zdroj

Typ přístroje:    ZSR-50


Popis funkce a užití přístroje
 
Charakteristika
     
 
v provedení 3-modul, upevnění na DIN lištu
napájecí napětí: AC 230 V
výstupní proud je omezen elektronickou pojistkou
při úplném zkratu je výstup odpojen
 
     
 
 
Parametry

 

 
 
 
Zapojení

 

 
 
 
Nákres

 

 
 
 
Rozměry