A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Stmívatelný elektronický transformátor pro halogenové žárovky

Typ přístroje:    ZSR-150


Popis funkce a užití přístroje
Napájecí zdroj ZSR-150 se začleňuje do moderní řady skupiny spínaných zdrojů ZSR, které naše firma
vyrábí a dodává. Svou konstrukcí a parametry je ZSR-150 předurčen pro napájení nízkovoltových žárovek 12V
v rozsahu výkonu 20 až 130VA (krátkodobě i 150W).
Nízkoprofilové výstupní trafo udává celkovou vizáž krabičky, která svým nízkým rozměrem je obvzlášť vhodná
pro montáž do podhledů, sádrokartonů, rozvodných krabic a instalačních rozvaděčů. Pomocné otvory v bočních
úchytech umožňují případné pevné připevnění krabičky.
Připojení vodičů se provádí do vstupních a výstupních svorek, které jsou opatřeny systémem "LIFT". Tento
nový systém svorek zajišťuje pevné a jisté spojení vodiče se svorkovým pólem a bez uvolnění šroubku není
možné vodič vytáhnout (např. kroucením). Na sekundární straně (výstupu transformátoru) jsou osazeny 3 svorky
paralelně a umožňují tak připojení 3 ks žárovek (např. 3x20VA, 3x35VA, 1x50VA+2x20VA a pod.) Otvory pro
vodiče a šrouby svorky v krabičce zároveň zajišťují plynulou cirkulaci vzduchu uvnitř krabičky a chlazení
výstupních tranzistorů.
Díky originálnímu elektronickému zapojení je výstupní napětí velmi stabilní bez ohledu na připojený výkon, což
zabraňuje nadměrnému znehodnocování žárovek malého výkonu (20VA) - jak je tomu u obdobných zahraničních
výrobků. Vývoj ZSR-150 byl podřízen požadavkům evropských norem pro elektromagnetickou kompatibilitu a
atestován na EMC. Napájecí zdroj obsahuje všechny nezbytné prvky pro odrušení, křížový vstupní filtr,
vstupní tlumivku a výstupní toroidní transformátor, který svými vynikajícími vlastnostmi dosahuje hodnot hluboko
pod normou dovolenou mez proti rušení.
Další nezanedbatelnou výhodou ZSR je propracovaná ochrana proti přetížení a zkratu na výstupu, která je
tvořena elektronicky - není nutná výměna trubičkové pojistky jako u jiných obdobných výrobků. Stupeň
spolehlivosti je ještě dále zvýšen teplotní pojistkou, která vypíná při 95oC.
Zapojení ZSR-150 bylo koncipováno tak, aby bylo možné ovládat jas výstupních žárovek, což je v dnešní
době moderní trend. Na primární stranu je možno připojit ovládací stmívač, např. řízený stmívač MFPM-5 nebo
DIM-5 a takto tlačítkem inteligentně regulovat intenzitu světla - krátký stisk zapne/ krátký stisk vypne, při
delším stisku tlačítka dochází k plynulé regulaci jasu žárovek, po uvolnění tlačítka svítí žárovky již na tento
nastavený jas. Doporučené zapojení ZSR-150 a MFPM-5 (příp.DIM-5) je uvedeno v přiloženém schématu
zapojení do obvodu.

 

Technické parametry
Název přístroje: Stmívatelný elektronický transformátor pro halogenové žárovky
Typ přístroje: ZSR150
Napájecí napětí 35 - 250V AC / 50Hz
Napájecí proud 600 mA max.
Výstupní napětí 12V SELV
Zátěž (žárovky) 20 - 130VA
Krátkodobá zátěž (do 1h) 150VA
Výstupní kmitočet 33 kHz
Účinnost 95%
Stmívatelný ANO, doporučený stmívač MFPM-5 z produkce ELKO EP
Pracovní teplota +80o C
Provozní teplota okolí -20 až +40o C
Zkušební impulsní napětí 2,5kV/50Hz
Jištění elektrické elektronická pojistka proti přetížení i zkratu
Jištění teplotní teplotní pojistka 95oC
Pracovní poloha libovolná
Upevnění volné položení nebo přes 4xotvor 3mm
Stupeň krytí IP20
Připojovací svorkovnice 230V AC 2.5mm2
Připojovací svorkovnice 12V AC možnost připojení 3 žárovek paralerlě, do 2.5mm2
Maximální proud svorkovnic 25A
Rozměry (dxšxv) 118x74x29
Hmotnost 143g
Souvisejicí normy bezpečnostní ČSN EN 61010-1,ČSN 356533
Souvisejicí normy odrušení EN 55014

 

Nákres přístroje

   nakres_ZSR150.gif (19602 bytes)

 

Rozměry přístroje

   rozmer_ZSR150.gif (8788 bytes)

 

Foto přístroje
   Zsr150.jpg (30998 bytes)