A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Napájecí zdroj

Typ přístroje:    ZSR-12


Popis funkce a užití přístroje
 
Charakteristika
     
 
v provedení 3-modul, upevnění na DIN lištu
napájecí napětí: AC 230 V
napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 12 V
výstupní proud je omezen elektronickou pojistkou
překročení mezních hodnot (teplota, proud) je indikováno červenou LED
při úplném zkratu je výstup odpojen
 
     
 
 
 
Parametry

 

 
 
 
Zapojení

 

 
 
 
Nákres