A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Napájecí zdroj symetrický 10W

Typ přístroje:    USZ-10


Popis funkce a užití přístroje
Napájecí zdroje řady USZ slouží k napájení přístrojů, strojů, zařízení a obvodů na bezpečné malé napětí
umístěných v rozvaděči i mimo něj, které pro svou činnost vyžadují symetrické napájení. Jedná se o různé
převodníky, snímače neelektrických veličin, logických obvodů, operačních zesilovačů a pod.
Napájecí zdroje UNZ se dodávají se standartním výstupním napětím +/-5-12-15 a 24V AC/DC. DC napětí je navíc
stabilizované a filtrované. Jiná výstupní napětí je možno dodat na zvláštní objednávku.
Výhodou univerzálního napájecího zdroje je nízkoztrátová charakteristika transformátoru, zkratová odolnost
a stabilizované napětí na stejnosměrném výstupu. Všechny výstupy jsou chráněny blokovacími kondenzátory
proti rušení. Jištění je provedeno tavnou pojistkou T63mA zařazenou do obvodu primárního vinutí transformátoru.
Zdroj je vestavěn do supportu, který svými charakteristickými znaky ještě dále zvyšuje kvalitu,spolehlivost
a operativnost při montáži. Díky odkrytému provedení je zabezpečena kvalitní cirkulace a ochlazování chladiče
stabilizátoru.
Přítomnost výstupního napětí je signalizována indikační LED diodou červené barvy.
Technické parametry
Název přístroje : Napájecí zdroj symetrický 10W
Typ přístroje : USZ-10
Napájení AC 230 V Napájecí svorky 230V
Jmenovité napájecí napětí 230V AC
Frekvence napájecího napětí 50 Hz
Tolerance napájení +/- 15%
Příkon při AC 230 V naprázdno 8.0VA
max 16.6VA
Výstup

 

napětí DC naprázdno podle provedení

+/-5V

+/-12V

+/-15V

+/-24V
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz
Indikace výstupního napětí červená LED
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek IP20
Jištění tavná pojistka T63mA v primáru trafa
Připojení Cu 0,75-2,5mm2
Připojení Al 2,5mm2
Hmotnost   392g
Souvisejicí normy ČSN EN 61010-1,ČSN 356533

 

Zapojení svorek

   zapojeni_USZ-10.gif (7848 bytes)

Nákres přístroje
  
nakres_USZ-10.GIF (14908 bytes)

  

 

Rozměry přístroje
  
rozmer_USZ-10.GIF (16923 bytes)

  

 

Foto přístroje
   unz10.jpg (27794 bytes)