A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Univerzální regulovaný napájecí zdroj 10W

Typ přístroje:    UNZR-10


Popis funkce a užití přístroje
Napájecí zdroje řady UNZR slouží k napájení přístrojů, strojů, zařízení a obvodů na bezpečné malé napětí
umístěných v rozvaděči i mimo něj.
Dále slouží k napájení elektrických a melodických zvonků. Lze je využít pro napájení obvodů na bezpečné
napětí 24V AC, převodníků tlaku a tlakové diference nebo jako oddělovací transformátor.
Napájecí zdroje UNZR se dodávají se standartním výstupním napětím  24V AC a regulovatelným výstupním  
napětím DC v rozsahu 1,3 - 24V.
Výhodou univerzálního napájecího zdroje je nízkoztrátová charakteristika transformátoru, zkratová odolnost
a stabilizované napětí na stejnosměrném výstupu. Všechny výstupy jsou chráněny blokovacími kondenzátory
proti rušení. Jištění je provedeno tavnou pojistkou T63mA zařazenou do obvodu primárního vinutí transformátoru.
Zdroj je vestavěn do supportu, který svými charakteristickými znaky ještě dále zvyšuje kvalitu,spolehlivost
a operativnost při montáži. Díky odkrytému provedení je zabezpečena kvalitní cirkulace a ochlazování chladiče
stabilizátoru.
Přítomnost výstupního napětí je signalizována indikační LED diodou červené barvy.

Technické parametry

Název přístroje : Univerzální regulovaný napájecí zdroj 10W
Typ přístroje : UNZR-10
 
Napájení AC 230 V Napájecí svorky 230V
Jmenovité napájecí napětí 230V AC
Frekvence napájecího napětí 50 Hz
Tolerance napájení +/- 15%
Příkon při AC 230 V naprázdno 8.0VA
max 16.6VA
Výstup napětí DC 1.3-24V
proud DC špičkový krátkodobý max 1.0A
proud DC max.,UOUT=1.2V 0.05A
proud DC max.,UOUT=6V 0.08A
proud DC max.,UOUT=12V 0.14A
proud DC max.,UOUT=18V 0.38A
proud DC max.,UOUT=15V 0.30A
proud DC max.,UOUT=24V 0.13A
napětí AC (naprázdno) 29V
proud AC max. (pro UOUT 24V) 0.42A
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz
Indikace výstupního napětí červená LED
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek IP05
Jištění tavná pojistka T63mA v primáru trafa
Připojení Cu 0,75-2,5mm2
Připojení Al 2,5mm2
hmotnost UNZR-10 392g
Souvisejicí normy ČSN EN 61010-1,ČSN 356533

 

Zapojení svorek

   zapojeni_UNZR-10.gif (8147 bytes)

 

Nákres přístroje
  
nakres_UNZR-10.GIF (13897 bytes)

  

 

Rozměry přístroje
  
rozmer_UNZR-10.gif (16321 bytes)

  

 

Foto přístroje
   unzr10.jpg (32968 bytes)