A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Univerzální napájecí zdroj 25W

Typ přístroje:    UNZ-25


Popis funkce a užití přístroje
Napájecí zdroje řady UNZ slouží k napájení přístrojů, strojů, zařízení a obvodů na bezpečné malé napětí
umístěných v rozvaděči i mimo něj.
Dále slouží k napájení elektrických a melodických zvonků. Lze je využít pro napájení obvodů na bezpečné
napětí 24V AC, převodníků tlaku a tlakové diference nebo jako oddělovací transformátor.
Napájecí zdroje UNZ se dodávají se standartním výstupním napětím  12-24V DC. DC napětí je navíc
stabilizované a filtrované. Jiná výstupní napětí je možno dodat na zvláštní objednávku.
Výhodou univerzálního napájecího zdroje je nízkoztrátová charakteristika transformátoru, zkratová odolnost
a stabilizované napětí na stejnosměrném výstupu. Všechny výstupy jsou chráněny blokovacími kondenzátory
proti rušení. Jištění je provedeno tavnou pojistkou T250mA zařazenou do obvodu primárního vinutí transformátoru.
Zdroj je vestavěn do supportu, který svými charakteristickými znaky ještě dále zvyšuje kvalitu,spolehlivost
a operativnost při montáži. Díky odkrytému provedení je zabezpečena kvalitní cirkulace a ochlazování chladiče
stabilizátoru.
Přítomnost výstupního napětí je signalizována indikační LED diodou červené barvy.

Technické parametry

Název přístroje : Univerzální napájecí zdroj 25W
Typ přístroje : UNZ-25
Napájení AC 230 V Napájecí svorky 230V
Jmenovité napájecí napětí 230V AC
Frekvence napájecího napětí 50 Hz
Tolerance napájení +/- 15%
Příkon při AC 230 V naprázdno 11.7VA
max 55.3VA
Výstup 12V napětí DC naprázdno 12.03V
proud DC max. (pro UOUT12V) 2.0A
Výstup 24V napětí DC naprázdno 24.3V
proud DC max. (pro UOUT24V) 1.1A
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz
Indikace výstupního napětí červená LED
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek IP20
Jištění tavná pojistka T250mA v primáru trafa
Připojení Cu 0,75-2,5mm2
Připojení Al 2,5mm2
Hmotnost 901g
Souvisejicí normy ČSN EN 61010-1,ČSN 356533

Zapojení svorek
   zapojeni_UNZ-25.gif (7429 bytes)

 

Nákres přístroje
   nakres_UNZ-25.GIF (11621 bytes)

  

 

Rozměry přístroje
   rozmer_UNZ-25.GIF (14959 bytes)

  

 

Foto přístroje
   Unz25.jpg (26061 bytes)