A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Univerzální napájecí zdroj 10W

Typ přístroje:    UNZ-10


Popis funkce a užití přístroje
Napájecí zdroje řady UNZ slouží k napájení přístrojů, strojů, zařízení a obvodů na bezpečné malé napětí
umístěných v rozvaděči i mimo něj.
Dále slouží k napájení elektrických a melodických zvonků. Lze je využít pro napájení obvodů na bezpečné
napětí 24V AC, převodníků tlaku a tlakové diference nebo jako oddělovací transformátor.
Napájecí zdroje UNZ se dodávají se standartním výstupním napětím  6-12-24V AC/DC. DC napětí je navíc
stabilizované a filtrované. Jiná výstupní napětí je možno dodat na zvláštní objednávku.
Výhodou univerzálního napájecího zdroje je nízkoztrátová charakteristika transformátoru, zkratová odolnost
a stabilizované napětí na stejnosměrném výstupu. Všechny výstupy jsou chráněny blokovacími kondenzátory
proti rušení. Jištění je provedeno tavnou pojistkou T63mA zařazenou do obvodu primárního vinutí transformátoru.
Zdroj je vestavěn do supportu, který svými charakteristickými znaky ještě dále zvyšuje kvalitu,spolehlivost
a operativnost při montáži. Díky odkrytému provedení je zabezpečena kvalitní cirkulace a ochlazování chladiče
stabilizátoru.
Přítomnost výstupního napětí je signalizována indikační LED diodou červené barvy.

Technické parametry

Název přístroje : Univerzální napájecí zdroj 10W
Typ přístroje : UNZ-10
Napájení AC 230 V Napájecí svorky 230V
Jmenovité napájecí napětí 230V AC
Frekvence napájecího napětí 50 Hz
Tolerance napájení +/- 15%
Příkon při AC 230 V naprázdno 8.0VA
max. 16.6VA
Výstup

6V

napětí DC naprázdno 6.0V
proud DC max. (pro UOUT6V) 0.25A
napětí AC (naprázdno) 7.5V
proud AC max. (pro UOUT 6V) 1.75A
 

12V

napětí DC naprázdno 12.00
proud DC max. (pro UOUT12V) 0.35A
napětí AC (naprázdno) 15,2V
proud AC max.(pro UOUT 12V) 0.80A
 

24V

napětí DC naprázdno 24.0V
proud DC max.(pro UOUT24V) 0.37A
napětí AC (naprázdno) 29,9V
proud AC max. (pro UOUT 24V) 0.43A
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz
Indikace výstupního napětí červená LED
Jištění tavná pojistka T63mA v primáru trafa
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek IP20
Připojení Cu 0,75-2,5mm2
Připojení Al 2,5mm2
Hmotnost   392g
Souvisejicí normy ČSN EN 61010-1,ČSN 356533

 

Zapojení svorek

   zapojeni_UNZ-10.gif (7856 bytes)

 

Nákres přístroje
  
nakres_UNZ-10.gif (13974 bytes)

   

 

Rozměry přístroje
  
rozmer_UNZ-10.gif (16496 bytes)

  

 

Foto přístroje
   unz10.jpg (27794 bytes)