A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Digitální panelový voltmetr

Typ přístroje:    PVM-1


Popis funkce a užití přístroje
Digitální voltmetr PVM-1 slouží k měření a indikaci střídavého a stejnosměrného napětí v rozsazích 0 - 199,9V
a 0-500V.Svou konstrukcí je předurčen k montáži do panelu rozvaděče nebo stroje.
Výhodou je možnost měření AC i DC napětí pouze na dvou svorkách, přičemž přepínání se provádí drátovou
propojkou na svorkovnici přístroje. Zvolené měřené napětí je indikováno symboly "+" a "-" pro DC napětí, přitom
pro AC napětí nesvítí žádný symbol. Přepólování vstupních svorek pro DC rozsahy indikuje symbol "-",
přičemž hodnota napětí a funkce měření zůstává zachována. Zvolený rozsah 0 - 199.9 V je indikován desetinnou
tečkou na displeji mezi 3. a 4. digitem. Na rozsahu 0 - 500V nesvítí žádná desetinná tečka.
K zobrazení měřené hodnoty slouží 3 1/2 místný vysokosvítivý displej červené barvy, jehož výška (14mm)
umožňuje snadné odečtení měřené hodnoty, a to i na větší vzdálenost.
Přesnost přístroje a široký rozsah napájecího napětí umožňuje široké využití tohoto přístroje jak pro domovní
instalace, tak i pro průmyslové použití.
PVM-1 je vestavěn do krabičky panelového provedení, která svými charakteristickými znaky ještě dále
zvyšuje kvalitu, spolehlivost a operativnost při montáži :
- panelové provedení umožňuje montáž do výřezu ve dveřích rozvaděče nebo do panelu stroje
- potisk svorek je proveden tak, že i při instalovaném přístroji v rozvaděčové zástavbě lze snadno svorky
identifikovat, což umožňuje jednoduché měření, popř. změnu zapojení bez nutnosti vyjmout přístroj nebo
vyhledávat dokumentaci k přístroji.
- precizní konektory, kterými je přístroj osazen, umožňují svou konstrukcí (přitahováním třmínku s ostrou hranou
k pásku vývodu svorky) dobré a jisté držení vodiče, a to i lanka zakončeného dutinkou
- konektory umožňují rychlé odpojení a připojení přístroje při diagnostice poruch v zařízení kde je PVM-1 připojen
Technické parametry
Název přístroje : Digitální panelový voltmetr
Typ přístroje : PVM-1
Napájení Napájecí svorky

A1 -  A2

Napájecí napětí

230V AC

Frekvence napájecího napětí

50 Hz

Tolerance napájení

+/- 15%

Příkon

3,5VA

Měřený obvod Měřící svorky

+ IN,- IN

Měřící rozsah 1 AC

0 - 199.9V

propojka na svorkovnici

C-D

Měřící rozsah 1 DC

0 - 199.9V

propojka na svorkovnici

A-B,C-D

Měřící rozsah 2 AC

0 - 500V

propojka na svorkovnici

žádná

Měřící rozsah 2 DC

0 - 500V

propojka na svorkovnici

A-B

Přesnost měření

+/- 0,5% z rozsahu / +/- 1 digit

Vstupní odpor AC

1 Mohm

Vstupní odpor DC

1 Mohm

Četnost měření

3 měření / s

Kalibrace měřících rozsahů

při 25 oC

Zobrazení Displej

3 1/2 místný,vysoce svítivý

Barva displeje

červená

Výška číslic

14 mm

Indikace měřeného napětí DC

symbol "+" nebo "-"

Indikace měřeného napětí AC

nesvítí žádný symbol

Indikace měřícího rozsahu

desetinnou tečkou

Přepólování vstupu DC

indikováno červeným symbolem "-"

Ovládání Volba měřeného napětí AC/DC

drátová propojka na svorkovnici

Volba měřícího rozsahu

drátová propojka na svorkovnici

Všeobecné Rozsah provozní teploty

-20 až +55oC

Rozsah skladovací teploty

-30 až +60oC

Pracovní poloha

libovolná

Upevnění

na panel

Krytí

IP30

Připojení Cu

0,75-2,5mm2

Připojení Al

2,5mm2

Zkušební napětí

2,5kV

Rozměr výřezu v panelu

67x32mm

Hmotnost

264g

Souvisejicí normy

ČSN EN 61010-1, IEC 51

 

Nákres přístroje
   nakres_PVM1.GIF (4033 bytes)  

  

 

Rozměry přístroje
   rozmer_PVM1.GIF (4516 bytes) 

  

 

Foto přístroje
   Pvm1.jpg (27629 bytes)