A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Paměťové relé

Typ přístroje:    MR-5


Popis funkce a užití přístroje
Paměťové relé MR-5 slouží k tlačítkovému ovládání spotřebičů. Funguje tak, že stiskem zapne a stiskem
vypne spotřebič.
Ovládá se tlačítky a to i několika paralerně zapojenými. Od ostatních podobných přístrojů se odlišuje tím,
že již v základním typu standartně dodávaném umožňuje centrální skupinové řízení.
Centrální řízení se využívá při několika nainstalovanými MR-5 (např. v každém patře větší budovy), kdy centrálním
tlačítkem lze všechny MR-5 vypnout nebo zapnout, přičemž místní ovládání v každém patře zůstává funkční.
Takto má možnost (např. vrátný nebo uklizečka) z jednoho místa zapnout nebo vypnout osvětlení v celé budově.
MR-5 je navíc vybaveno indikací stavu výstupu. Zelená LED signalizuje výstup v pozici OFF a červená v
pozici ON. MR-5 je osazeno 1x nezávislým přepínacím a 1x závislým přepínacím kontaktem 8A. Závislý
kontakt má již uvnitř přístroje propojen pohyblivý kontakt na potenciál A1 napájení.
MR-5 je oproti podobným přístrojům řešeno elektronicky, čímž je zaručena vyšší spolehlivost, delší
životnost kontaktů a bezhlučné spínání. Při výpadku napájecího napětí si pamatuje svůj poslední stav.
MR-5 již standartně obsahuje kompenzační kondenzátor, který zajišťuje spolehlivou funkci při připojení tlačítek
s doutnavkami. K podobným přístrojům od jiných výrobců se tento kondenzátor instaluje externě dodatečně
na ovládací svorky přístroje. K MR-5 lze připojit celkem až 10ks doutnavek. Při větším počtu je nutno použít
kompenzační modul MR-1.
MR-5 je vestavěno do krabičky standartní šíře 1modulu (17,5mm), která svými charakteristickými znaky ještě
dále zvyšuje kvalitu, spolehlivost a operativnost při montáži :
- pouze jeden typ šroubováku (šíře 3,5mm) vystačí na uvolnění západky a utáhnutí svorek
- oboustranné západky umožňují pohodlné vložení, vyjmutí a posouvání přístroje na DIN liště, zvláště je-li
v místě montáže v rozvaděči nedostatek místa nebo připojované vodiče znesnadňují přístup
- potisk svorek je proveden tak, že i při instalovaném přístroji v rozvaděčové zástavbě lze snadno svorky
identifikovat, což umožňuje jednoduché měření, popř. změnu zapojení bez nutnosti vyjmout přístroj nebo
vyhledávat dokumentaci k přístroji.
- názorný potisk svorek v naznačené poloze přístroje je proveden i na levé bočnici včetně schématu zapojení,
čímž se minimalizuje možnost nesprávného zapojení
- precizní svorky, kterými je přístroj osazen, umožňují svou konstrukcí (přitahováním třmínku s ostrou hranou
k pásku vývodu svorky) dobré a jisté držení vodiče, a to i lanka zakončeného dutinkou

 

Technické parametry
Název přístroje : Paměťové relé
Typ přístroje : MR-5
 
Napájení napájecí svorky A1 - A2
jmenovité napětí 230V / 24V AC
tolerance napětí -15 % / +15 %
příkon 0,8 - 1,4VA v rozsahu napájecího napětí
Výstup počet a typ výstupních kontaktů 1x přepínací nezávislý

počet a typ výstupních kontaktů

1x přepínací závislý - potenciál A1
jmenovitý proud 8A
jmenovité spínané napětí 250V AC1 / 24V DC
jmenovitý spínaný výkon 2000VA / 192W
minimální spínaný proud/napětí 10mA/5V
maximální spínané napětí 250V AC1 / 100V DC
krátkodobý špičkový proud 10A
indikace rozepnutého výstupu zelená LED
indikace sepnutého výstupu červená LED
mechanická životnost

20x106

elektrická životnost 100x103
Ovládací vstupy ovládací napětí 230V / 24V AC proti A1
tolerance ovládacího napětí +/-15%
příkon vstupu ON/OFF 1,7 VA
příkon vstupu ON 1,7 VA
příkon vstupu OFF 0,9 VA
kmitočet ovládání - bez zátěže max. 3600 sepnutí /hod.
kmitočet ovládání - žárovky max. 3600 sepnutí /hod.
kmitočet ovládání - zářivky max. 600 sepnutí /hod.
připojené doutnavky k ON/OFF max. 10ks
připojené doutnavky k ON max. 5ks
připojené doutnavky k OFF max. 5ks
min doba impulsu pro spuštění 100ms
max doba impulsu pro spuštění 10h
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz AC ef
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek / s krytem IP20/IP40
Připojení Cu

0,75 - 2,5mm2

Připojení Al

2,5mm2

Rozměr výřezu v zákrytu 17,7x45,3mm
Hmotnost 77g
Souvisejicí normy ČSN EN 116000

 

Zapojení svorek

      zapojeni_MR5.gif (5061 bytes)

 

Nákres přístroje

   nakres_MR5.gif (9017 bytes)

 

Rozměry přístroje

   rozmer_MR5.gif (9830 bytes)

 

Foto přístroje
   mr5.jpg (49644 bytes)