A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Impulsní relé

Typ přístroje:    MR-4


Popis funkce a užití přístroje
Paměťové relé MR-4 slouží k tlačítkovému ovládání spotřebičů. Funguje tak, že stiskem zapne a stiskem
vypne spotřebič.
Ovládá se tlačítky a to i několika paralerně zapojenými. Tlačítka mohou být vybavena doutnavkou (max. 10ks).
MR-4 je osazeno 1x nezávislým přepínacím kontaktem 8A.
MR-4 je oproti podobným přístrojům řešeno elektronicky, čímž je zaručena vyšší spolehlivost, delší
životnost kontaktů a bezhlučné spínání. Při výpadku napájecího napětí si oproti MR-5 nepamatuje stav ON, a
po obnovení napájení se uvede do stavu OFF což je vhodné např. při dlouhodobém výpadku sítě. Takto máme
jistotu, že při odchodu (např. z bytu) nebude spotřebič zapnut.
K MR-4 lze připojit celkem až 10ks doutnavek. Při větším počtu je nutno použít kompenzační modul MR-1
Používá se k ovládání spotřebiče z více míst paralelně zapojenými tlačítky. Klasickým příkladem použití je
schodišťový spínač nebo ovládání světel v hale od více vchodů. Tímto způsobem je možno dosáhnout výrazné

finanční úspory použitím pouze dvoužilového vodiče a jednoduchých tlačítek místo schodišťových a křížových

přepínačů. Nezanedbatelná je také úspora času při zapojování.

MR-4 je vestavěno do krabičky standartní šíře 1modulu (17,5mm), která svými charakteristickými znaky ještě
dále zvyšuje kvalitu, spolehlivost a operativnost při montáži :
- pouze jeden typ šroubováku (šíře 3,5mm) vystačí na uvolnění západky a utáhnutí svorek
- oboustranné západky umožňují pohodlné vložení, vyjmutí a posouvání přístroje na DIN liště, zvláště je-li
v místě montáže v rozvaděči nedostatek místa nebo připojované vodiče znesnadňují přístup
- potisk svorek je proveden tak, že i při instalovaném přístroji v rozvaděčové zástavbě lze snadno svorky
identifikovat, což umožňuje jednoduché měření, popř. změnu zapojení bez nutnosti vyjmout přístroj nebo
vyhledávat dokumentaci k přístroji.
- názorný potisk svorek v naznačené poloze přístroje je proveden i na levé bočnici včetně schématu zapojení,
čímž se minimalizuje možnost nesprávného zapojení
- precizní svorky, kterými je přístroj osazen, umožňují svou konstrukcí (přitahováním třmínku s ostrou hranou
k pásku vývodu svorky) dobré a jisté držení vodiče, a to i lanka zakončeného dutinkou
v místě montáže v rozvaděči nedostatek místa nebo připojované vodiče znesnadňují přístup
- potisk svorek je proveden tak, že i při instalovaném přístroji v rozvaděčové zástavbě lze snadno svorky
identifikovat, což umožňuje jednoduché měření, popř. změnu zapojení bez nutnosti vyjmout přístroj nebo
vyhledávat dokumentaci k přístroji.
- názorný potisk svorek v naznačené poloze přístroje je proveden i na levé bočnici včetně schématu zapojení,
čímž se minimalizuje možnost nesprávného zapojení
- precizní svorky, kterými je přístroj osazen, umožňují svou konstrukcí (přitahováním třmínku s ostrou hranou
k pásku vývodu svorky) dobré a jisté držení vodiče, a to i lanka zakončeného dutinkou

 

Technické parametry
Název přístroje : Impulsní relé
Typ přístroje : MR-4
 
Napájení napájecí svorky A1 - A2
jmenovité napětí 230V AC, 24V AC/DC
tolerance napětí -15 % / +15 %
příkon 0,8 - 6.9VA v rozsahu napájecího napětí
indikace napájení zelená LED o průměru 3mm
Výstup počet a typ výstupních kontaktů 1x přepínací nezávislý
jmenovitý proud 8A
jmenovité spínané napětí 250V AC1 / 24V DC
jmenovitý spínaný výkon 2000VA / 192W
minimální spínaný proud/napětí 10mA/5V
maximální spínané napětí 3

 

00V AC1 / 150V DC

krátkodobý špičkový proud 10A
indikace sepnutého výstupu červená LED
indikace rozepnutého výstupu nesvítí červená LED
mechanická životnost 20x106
elektrická životnost 100x103
Ovládací vstup ovládací napětí 230 V AC pouze A1
ovládací napětí 24 V DC pouze A1 (+ napájení je na A1)
ovládací napětí 24 V AC A1 nebo A2
příkon vstupu ON/OFF 0.8-530mVA AC/ovládání "ON/OFF-A1"
kmitočet ovládání - bez zátěže max. 3600 sepnutí /hod.
kmitočet ovládání - žárovky max. 3600 sepnutí /hod.
kmitočet ovládání - zářivky max. 3600 sepnutí /hod.
připojené doutnavky k ON/OFF max. 10ks
min doba impulsu pro spuštění 25ms
max doba impulsu pro spuštění neomezená
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz AC ef
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek / s krytem IP20/IP40
Připojení Cu 0,75 - 2,5mm2
Připojení Al 2,5mm2
Rozměr výřezu v zákrytu 17,7x45,3mm
Hmotnost 51g
Související normy ČSN EN 116000

 

Zapojení svorek

   zapojeni_MR4.GIF (3233 bytes)

 

Nákres přístroje

   nakres_MR4.gif (5970 bytes)

 

Rozměry přístroje

   rozmer_MR4.gif (8538 bytes)

 

Foto přístroje
   mr4.jpg (47735 bytes)