A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Multifunkční časové relé

Typ přístroje:    MFR1200


Popis funkce a užití přístroje
 
Charakteristika
     
 
v provedení 1-modul, upevnění na DIN lištu
napájecí napětí: AC/DC 12 - 240 V pouze na dvou svorkách s možností přepólování napájecích svorek
4 časové funkce:
- Zpožděný rozběh
- Zpožděný návrat
Cyklovač začínající mezerou
Zpožděný návrat po vypnutí ovládacího kontaktu s okamžitým sepnutím výstupu
4 volitelné časové rozsahy s dekadicky rozdělenou stupnicí
časový rozsah: 1 s - 2 hod 46 min
nastavení funkcí a časových rozsahů se provádí DIP přepínačem
výstupní kontakt: 1x přepínací 16 A
 
     
 
 
Parametry

 

 
 
 
Zapojení

 

 
 
 
Nákres

 

 
 
 
Rozměry