A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Hlídací napěťové relé - jednoúrovňové

Typ přístroje:    HRN-1


Popis funkce a užití přístroje
Hlídací napěťové relé HRN-1 se používá v případech, kdy je třeba chránit speciální přístroje před předpětím
nebo ve výrobě, kde by změna napětí nad povolenou mez mohla ohrozit kvalitu výroby nebo technologického
procesu a způsobit tak ztráty.
HRN-1 je přepěťové relé, které hlídá úroveň napájecího napětí a má nastavitelnou dobu zpoždění reakce
potenciometrem P2. Když úroveň napájacího napětí překročí nastavenou hodnotu na dobu delší, než je
nastavené zpoždění reakce, tak sepne relé a rozsvítí se červená signalizační LED. Po poklesu úrovně
napájecího napětí pod nastavenou hodnotu na P1, relé rozepne a signalizační LED zhasne.
Může sloužit jako ochrana přístrojů a spotřebičů před přepětím nebo pro jeho signalizaci.
HRN je vestavěno do krabičky standartní šíře 1modulu (17,5mm), která svými charakteristickými znaky ještě
dále zvyšuje kvalitu, spolehlivost a operativnost při montáži :
- pouze jeden typ šroubováku (šíře 3,5mm) vystačí na uvolnění západky a utáhnutí svorek
- oboustranné západky umožňují pohodlné vložení, vyjmutí a posouvání přístroje na DIN liště, zvláště je-li
v místě montáže v rozvaděči nedostatek místa nebo připojované vodiče znesnadňují přístup
- potisk svorek je proveden tak, že i při instalovaném přístroji v rozvaděčové zástavbě lze snadno svorky
identifikovat, což umožňuje jednoduché měření, popř. změnu zapojení bez nutnosti vyjmout přístroj nebo
vyhledávat dokumentaci k přístroji.
- názorný potisk svorek v naznačené poloze přístroje je proveden i na levé bočnici včetně schématu zapojení
a tím se minimalizuje možnost nesprávného zapojení
- precizní svorky, kterými je přístroj osazen, umožňují svou konstrukcí (přitahováním třmínku s ostrou hranou
k pásku vývodu svorky) dobré a jisté držení vodiče, a to i lanka zakončeného dutinkou
Na čelním panelu přístroje jsou umístěny dvě LED diody, zelená signalizuje přítomnost napájecího napětí,
červená signalizuje sepnuté výstupní relé.
Technické parametry
Název přístroje : Hlídací napěťové relé
Typ přístroje : HRN-1
Funkce 1) Přepěťové relé
- trimr P1 hodnota přepětí
2) Časové zpoždění
- trimr P2 zpoždění reakce relé
Měřené napětí nastavení přepětí 240V - 270V AC

nastavení přepětí

potenciometrem v rozsahu 2 - 100%
přesnost mechanického nastavení: +/- 5% z celkového hodnoty rozsahu
Časové zpoždění časový rozsah 0-5s

nastavení času

potenciometrem v rozsahu 2 - 100%
přesnost mechanického nastavení +/- 5% z celkového hodnoty rozsahu
přesnost při opakování +/- 1% z celkové hodnoty rozsahu
stabilita nastavené hodnoty +/- 0,5% z celkové hodnoty rozsahu
Napájení

 

napájecí napětí prostřednictvím měřeného napětí
napájecí / měřící svorky A1 - A2
příkon 0,3 - 8VA v rozsahu napájecího napětí
indikace napájecího napětí zelená LED průměr 3mm
Výstup počet a typ výstupních kontaktů 1x přepínací
jmenovitý proud 8A
jmenovité spínané napětí 250V AC1 / 24V DC
jmenovitý spínaný výkon 2000VA / 192W
minimální spínaný proud/napětí 10mA/5V
maximální spínané napětí 300V AC1 / 150V DC
krátkodobý špičkový proud 10A
indikace sepnutého výstupu červená LED průměr 3mm
mechanická životnost

20x106

elektrická životnost 100x103
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz impulzní
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek / s krytem IP20/IP40
Připojení Cu 0,75-2,5mm2
Připojení Al 2,5mm2
Rozměr výřezu v zákrytu 17,7x45,3mm
Hmotnost 58g
Souvisejicí normy ČSN EN 116000-2

 

Zapojení svorek

   zapojeni_HRN1.gif (3271 bytes)

 

Nákres přístroje

   nakres_HRN1.gif (12295 bytes)

 

Rozměry přístroje

    rozmer_HRN1.gif (7329 bytes) 

 

 

Foto přístroje
   Hrn1.jpg (52123 bytes)