A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Impulsní relé se stmíváním

Typ přístroje:    DIM-4


Popis funkce a užití přístroje
Impulsní relé se stmíváním DIM-4 slouží k tlačítkovému ovládání žárovkových svítidel.
Oproti klasickým impulsním spínačům a paměťovým relé má navíc funkci postupného náběhu a doběhu
jasu svítidla. Funguje stejně jako DIM-2, avšak nemá časovou prodlevu - vypnutí se provede po následujícím
stisku tlačítka.
DIM-4 funguje tak že po stisku tlačítka dojde k plynulému náběhu jasu žárovky na nastavený jas, na kterém
trvale svítí až do dalšího stisknutí. Poté začne plynulý doběh jasu až do uplného zhasnutí.
Všechny parametry lze nastavovat ovládacími prvky :
1) rychlost (plynulost) náběhu rozsvěcování
2) jas, na který se má svítidlo rozsvítit
3) rychlost (plynulost) doběhu zhasínání svítidla
DIM-4 má dva ovládací vstupy pro řízení. Oba vstupy se ovládají tlačítkem, popř. tlačítky paralerně zapojenými.
Vstup T2 slouží navíc pro nezávislé, galvanicky oddělené ovládání 12-24V AC/DC, které se používá dle norem
VDE v SRN a Rakousku.
Oba vstupy ovládání fungují shodně a reagují na náběžnou hranu impulsu tlačítka, tudíž jim nevadí trvalé zablo-
kování (např. sirkou)
Použitím DIM-4 se odstraňují problémy s instalací schodišťových a křížových přepínačů, jejichž kabelizace
je finančně i časově náročná. Poněvadž se DIM-4 ovládá pouze jedním pólem napájecího napětí (A1) je možno
několik tlačítek pospojovat paralerně, k napájení tlačítek použít místní vodič, který má stejný potenciál jako
napájecí svorka A1 a k DIM-4 (který je instalován např. ve vzdáleném rozvaděči) přivést pouze jeden ovládací
vodič a připojit na T1.
Další využití nalezne v obytných prostorech - ložnice, obývací pokoj, koupelny apod.
Příklad efektivního využíti v ložnici :
- po stisku tlačítka se provede postupné rozsvěcení, což je ocenitelné zvláště ráno nebo v noci, kdy oči
nejsou zatíženy náhlým světelným šokem. Tuto funkci lze ocenit ještě více např. v rodině s malými dětmi.
- po dalším stisku v době postupného zhasínání je čas najít cestu do postele
- v sepnutém stavu může světlo svítit nastaveným např. malým jasem celou noc, a takto umožnit klidný
spánek dětem nebo sledování televize zrakově slabým uživatelům.
- možnost proměnlivého nastavení jasu přináší uživateli nové dosud nepoznané efekty osvětlení
Postupný náběh vlákna žárovky výrazně prodlužuje životnost žárovky. Dobu náběhu, doběhu nebo náběhu i
doběhu lze nastavit na minimum, tak že DIM-4 funguje jako impulsní (paměťové) relé, přičemž minimální
náběh (okem nepozorovatelný) je z důvodu šetrnosti k studenému vláknu žárovky vždy zachován !
Přítomnost napájecího napětí je indikována zelenou LED diodou.
Indikace aktivního stavu výstupu je provedena červenou LED diodou
DIM-4 je vestavěn do 1modulové krabičky standartní šíře 17,5mm pro umístění do rozvaděče na lištu DIN a
odrušen dle průmyslových i bytových norem na hodnotu R02.

 

 

Technické parametry

Název přístroje : Impulsní relé se stmíváním
Typ přístroje : DIM-4
 
Napájení napájecí svorky A1-A3
jmenovité napětí 230V AC / 50Hz
tolerance napětí -15 % / +15 %
příkon - v klidu 17VA při jmenovitém napětí
příkon - pracovní při stmívání 21VA při jmenovitém napětí
indikace napájecího napětí zelená LED průměr 3mm
Funkce postupný náběh 0-45s plynule nastavitelný
nastavení úrovně jasu 0 - 100% z příkonu žárovky
postupný doběh 0-70s plynule nastavitelný
Ovládání T1 ovládací svorky T1 - A1
reakce na náběžnou hranu impulsu (tlačítko)
ovládací napětí 230V AC
tolerance ovládacího napětí +/- 15%
příkon ovládacího vstupu 0,7 - 1,2VA v rozsahu ovládacího napětí
min. délka stisku tlačítka 20ms
max. délka stisku tlačítka neomezená
Ovládání T2 ovládací svorky T2+ a T2-
reakce na náběžnou hranu impulsu (tlačítko)
ovládací napětí 12 - 24V AC/DC
tolerance ovládacího napětí +/- 15%
příkon ovládacího vstupu 0,08 - 0,7VA v rozsahu ovládacího napětí
galvanické oddělení 4kV - opto
max. délka stisku tlačítka/vypinače neomezená
Časové údaje časový rozsah viz funkce
nastavení časů potenciometrem
přesnost mechanického nastavení +/- 10% z celkového hodnoty rozsahu
přesnost při opakování +/- 5% z celkového hodnoty rozsahu
stabilita nastavené hodnoty +/- 5% z celkového hodnoty rozsahu
Výstup počet a typ výstupů triak
počet a typ kontaktů bezkontaktní
jmenovitý proud 2A
typ spínané zátěže žárovková zátěž
jmenovité spínané napětí 230V AC1 / 50Hz
jmenovitý spínaný výkon 500W
minimální spínaný výkon 0W
krátkodobý špičkový proud 4A
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí výstup galvanicky spojen s napájením
Pracovní poloha libovolná
Indikace výstupu červená LED dioda průměr 3mm
Odrušení na bytovou úroveň R02
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek / s krytem IP20/IP40
Připojení Cu

0.75 - 2.5mm2

Připojení Al

2.5mm2

Rozměr výřezu v zákrytu 17,7x45,3mm
Hmotnost 67g
Souvisejicí normy bezpečnostní ČSN EN 61010-1
Souvisejicí normy odrušení ČSN EN 55022, tř.B

 

Zapojení svorek

   zapojeni_dim4.gif (5099 bytes)

 

Nákres přístroje

   nakres_dim4.gif (10212 bytes)

  

 

Rozměry přístroje
   rozmer_dim4.gif (9134 bytes)

 

Foto přístroje
   dim4.jpg (50745 bytes)