A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Multifunkční časové relé

Typ přístroje:    CRM-6


Popis funkce a užití přístroje
Multifunkční časová relé typu CRM-6 slouží k časovému ovládání jiných zařízení, přístrojů, osvětlení, ventilátorů
a technologických celků.
Relé typu CRM-6 je funkčně stejné jako CRM-5, ale má tři přepínací kontakty 5A a umožňuje tak ovládat
více návazných přístrojů a zařízení bez nutnosti používat další relé či stykač.
Na rozdíl od řady CRM-3 je relé řady CRM-6 řízené procesorem, což umožnilo několik významných změn,
Tou nejpodstatnější změnou pro uživatele je dekadické dělení časového rozsahu a lineární stupnice trimru
pro jemné nastavení času.
CRM-5 obsahuje 8 časových funkcí, z nichž zásadní rozdíl oproti CRM-1 je v tom, že je potlačena funkce autoreset-
relé vždy nevykonává funkci i po připojení napájení - pokud to není vyžadováno. 
Nové funkce oproti CRM-1 :zpožděný návrat po skončení impulsu s okamžitým výstupem a zpožděný návrat při
náběhu impulsu se zpožděným výstupem.
Součástí CRM jsou i funkce schodišťového automatu. První funkce reaguje na sestupnou hranu tlačítka,
tzn. že odčasuje až na sestupnou hranu tlačítka. Tedy, pokud máme stisknuté tlačítko, světla svítí, ale neběží
čas. Teprve po puštění tlačítka začne běžet čas. Nevýhodou je možnost zablokování tlačítka (sirkou) a trvalý
svit světel. Toto odstraňuje druhá funkce - zpožděný návrat při náběhu impulsu, která reaguje na vzestupnou
hranu. To znamená, že čas běží hned od stisku tlačítka a je jedno, kdy ho uvolníme. Světla zhasnou vždy po
nastaveném čase.
CRM-6 je vestavěno do krabičky standartní šíře 1modulu (17,5mm), která svými charakteristickými znaky
ještě dále zvyšuje kvalitu, spolehlivost a operativnost při montáži :
- pouze jeden typ šroubováku (šíře 3,5mm) vystačí na uvolnění západky, utáhnutí svorek, nastavení DIP pře-
pinače a nastavení času otočným knoflíkem
- oboustranné západky umožňují pohodlné vložení, vyjmutí a posouvání přístroje na DIN liště, zvláště je-li
v místě montáže v rozvaděči nedostatek místa nebo připojované vodiče znesnadňují přístup
- potisk svorek je proveden tak, že i při instalovaném přístroji v rozvaděčové zástavbě lze snadno svorky
identifikovat, což umožňuje jednoduché měření, popř. změnu zapojení bez nutnosti vyjmout přístroj nebo
vyhledávat dokumentaci k přístroji.
- názorný potisk svorek v naznačené poloze přístroje je proveden i na levé bočnici včetně schématu zapojení
a tím se minimalizuje možnost nesprávného zapojení
- precizní svorky, kterými je přístroj osazen, umožňují svou konstrukcí (přitahováním třmínku s ostrou hranou
k pásku vývodu svorky) dobré a jisté držení vodiče, a to i lanka zakončeného dutinkou
Na čelním panelu přístroje jsou umístěny dvě LED diody, zelená signalizuje přítomnost napájecího napětí,
červená signalizuje sepnuté výstupní relé.
 
Technické parametry
Název přístroje : Multifunkční časové relé
Typ přístroje : CRM-6
Funkce 1) "e" - zpožděný rozběh
řízený napájením
2) "r" - zpožděný návrat po skončení impulsu s okamžitým výstupem
řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu
3) "Wu" - zpožděný návrat
řízený napájením
4) "Ws" - zpožděný návrat při náběhu impulsu
řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu
5) "Wa" - zpožděný návrat po skončení impulsu
řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu
6) "Bp" - cyklovač začínající mezerou
řízený napájením
7) "Wea" - časuje na vzestupnou i sestupnou hranu t>S ,jinak jen na vzestupnou
řízený signálním kontaktem na náběžnou i sestupnou hranu
8) "es" - zpožděný rozběh při náběhu impulsu
řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu
Časový rozsah časový rozsah 0,25s - 1h
hrubé nastavení časů DIP přepínačem
jemné nastavení časů potenciometrem v rozsahu 9 - 110%
přesnost mechanického nastavení +/- 5% z celkového hodnoty rozsahu
přesnost při opakování +/- 1% z celkové hodnoty rozsahu
stabilita nastavené hodnoty +/- 0,5% z celkové hodnoty rozsahu
Napájení napájecí svorky A1 - A2
jmenovité napětí 230V AC, 24V,12V AC/DC dle provedení
tolerance napětí -15 % / +15 %
příkon 0,5 - 10VA v rozsahu napájecího napětí
indikace napájecího napětí zelená LED průměr 3mm
Výstup počet a typ výstupních kontaktů 3x přepínací
jmenovitý proud 5A
jmenovité spínané napětí 250V AC1 /24V DC
jmenovitý spínaný výkon 1250VA/150W
minimální spínaný proud/napětí 10mA/5V
maximální spínané napětí 300V AC1 / 150V DC
krátkodobý špičkový proud 7A
indikace sepnutého výstupu červená LED průměr 3mm
mechanická životnost

20x106

elektrická životnost 100x103
Start vstup "S" ovládací napětí 230V AC pouze A1
ovládací napětí 12,24V DC pouze A1 (+ napájení je na A1 )
ovládací napětí 12,24V AC A1 nebo A2
příkon vstupu 0.8 - 530mVA AC
min doba impulsu pro spuštění 25ms
max doba impulsu pro spuštění neomezená
doba nulování/obnovení 200ms
možnost připojení zátěže mezi S-A2 pouze u varianty 230V a u napájení DC
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz impulzní
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek / s krytem IP20/IP40
Připojení Cu 0,75-2,5mm2
Připojení Al 2,5mm2
Rozměr výřezu v zákrytu 17,7x45,3mm
Hmotnost 78g
Souvisejicí normy ČSN EN 116000-2

   funkce_CRM5.GIF

   casy_CRM5.GIF (7843 bytes)

Zapojení svorek
   zapojeni_CRM6.GIF (4920 bytes)

  

 

Nákres přístroje
   nakres_CRM6.gif (13822 bytes)

  

 

Rozměry přístroje

   rozmer_CRM6.gif (8041 bytes)

 

Foto přístroje
   Crm6.jpg (46273 bytes)