A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Astabilní časové relé - dvoučasové

Typ přístroje:    CRM-2


 

Popis funkce a užití přístroje

Multifunkční časová relé řady CRM slouží k časovému ovládání jiných zařízení, přístrojů, osvětlení, ventilátorů
a technologických celků.
CRM-2 je časové relé, které vhodně doplňuje sortiment časových relé CRM o funkce, které využívají dva různé časy.
Jedná se o funkci asymetrického blikače (možno nastavit rozdílnou dobu sepnutí a rozepnutí) a funkci zpožděného
rozběhu motorů hvězda/trojúhelník (je možné nastavit dobu pro rozběh "hvězda" a dobu mezi "hvězda" a "trojúhelník")
Časové rozsahy se na daném typu hrubě nastavují DIP přepínači, čas se jemně dolaďuje potenciometrem.
1.funkce - asymetrický blikač má dva samostatné časovými rozsahy 1s - 1min a 1min - 1h jak pro sepnutí
tak i pro rozepnutí. Časy sepnutí a rozepnutí se dají nastavit s proměnnou střídou.
Sepnutý výstup u této funkce je indikován červenou barvou na dvoubarevné indikační LED.
2. funkce -  přepínač hvězda/trojúhelník má časové rozsahy 0,25s - 15s a 8s - 8min. Výhodou je možnost nastavení
časové prodlevy v době kdy dochází k přepínání mezi "hvězdou" a "trojúhelníkem", což u obdobných zahraničních
přístrojů je nastaveno pevně. Časové rozsahy byly zvoleny s ohledem na nejpoužívanější typy a výkony motorů.
Signalizace sepnutých výstupů (protože jsou dva) je indikována dvoubarevnou LED diodou tak, že při rozběhu
"hvězda" (sepnutý výstup 1) je barva LED zelená, v době prodlevy mezi sepnutím "hvězda" a "trojúhelník" nesvítí a
při sepnutí "trojúhelník" svítí červenou barvou až do vypnutí napájení nebo provedení resetu.
Vstupem "S" po spojení s A1 lze uvést relé do klidového stavu, ve kterém jsou obě relé rozepnuté (provede se
"RESET"). Po uvolnění vstupu "S" vykoná relé nastavenou funkci jako po zapnutí napájecího napětí.
CRM-2 je vestavěno do krabičky standartní šíře 1modulu (17,5mm), která svými charakteristickými znaky ještě
dále zvyšuje kvalitu, spolehlivost a operativnost při montáži :
- pouze jeden typ šroubováku (šíře 3,5mm) vystačí na uvolnění západky, utáhnutí svorek, nastavení DIP pře-
pinače a nastavení času otočným knoflíkem
- oboustranné západky umožňují pohodlné vložení, vyjmutí a posouvání přístroje na DIN liště, zvláště je-li
v místě montáže v rozvaděči nedostatek místa nebo připojované vodiče znesnadňují přístup
- potisk svorek je proveden tak, že i při instalovaném přístroji v rozvaděčové zástavbě lze snadno svorky
identifikovat, což umožňuje jednoduché měření, popř. změnu zapojení bez nutnosti vyjmout přístroj nebo
vyhledávat dokumentaci k přístroji.
- názorný potisk svorek v naznačené poloze přístroje je proveden i na levé bočnici včetně schématu zapojení
a tím se minimalizuje možnost nesprávného zapojení
- precizní svorky, kterými je přístroj osazen, umožňují svou konstrukcí (přitahováním třmínku s ostrou hranou
k pásku vývodu svorky) dobré a jisté držení vodiče, a to i lanka zakončeného dutinkou
Zelená LED dioda na čelním panelu signalizuje přítomnost napájecího napětí.
Technické parametry
Název přístroje : Astabilní časové relé - dvoučasové
Typ přístroje : CRM-2
Funkce 1) Blikací relé asymetrické
start impulsem (doba sepnutí t1 a rozepnutí t2 jsou samostatně nastavitelné)
2) Přepínací relé hvězda / trojúhelník
čas t1 (hvězda) a čas t2 (prodleva) jsou samostatně nastavitelné
Časový rozsah funkce 1: t1 1s - 1min a 1min - 1h
funkce 1: t2 1s - 1min a 1min - 1h
funkce 2: t1 0,25s - 15s a 8s - 8min
funkce 2: t2 0,25s - 15s a 8s - 8min
hrubé nastavení časů DIP přepínačem (společně t1 i t2)
jemné nastavení časů potenciometrem v rozsahu 2 - 100%
přesnost mechanického nastavení +/- 5% z celkového hodnoty rozsahu
přesnost při opakování +/- 1% z celkové hodnoty rozsahu
stabilita nastavené hodnoty +/- 0,5% z celkové hodnoty rozsahu
Napájení

 

napájecí svorky A1 - A2
jmenovité napětí 230V AC, 24V, 12V AC/DC
tolerance napětí -15 % / +15 %
příkon 0,3 -10VA v rozsahu napájecího napětí
indikace napájecího napětí zelená LED průměr 3mm
Výstup počet a typ výstupních kontaktů 2x přepínací
jmenovitý proud 8A
jmenovité spínané napětí 250V AC1 / 24V DC
jmenovitý spínaný výkon 2000VA / 192W
minimální spínaný proud/napětí 10mA/5V
maximální spínané napětí 300V AC1 / 150V DC
krátkodobý špičkový proud 10A
indikace sepnutého výstupu dvoubarevná LED
mechanická životnost

20x106

elektrická životnost 100x103
Start vstup "S" ovládací napětí  v rozsahu napájecího
230 V AC pouze A1
12,24V DC pouze A1 (+ napájení je na A1)
12,24V AC A1 nebo A2
příkon ovládacího vstupu 0.8-530mVA
min doba impulsu pro spuštění 25ms
max doba impulsu pro spuštění neomezená
doba nulování/obnovení 200ms
možnost připojení zátěže S-A2 pouze u varianty 230V a u napájení DC
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz impulzní
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek / s krytem IP20/IP40
Připojení Cu 0,75-2,5mm2
Připojení Al 2,5mm2
Rozměr výřezu v zákrytu 17,7x45,3mm
Hmotnost 75g
Souvisejicí normy ČSN EN 116000-2

 

   funkce_CRM2.gif (8544 bytes)

 

Zapojení svorek

   zapojeni_CRM2.GIF (4479 bytes)

 

Nákres přístroje

   nakres_CRM2.gif (10013 bytes)

 

Rozměry přístroje

   rozmer_CRM2.gif (8790 bytes)

 

Foto přístroje
   Crm2.jpg (52874 bytes)