A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Multifunkční časové relé

Typ přístroje:    CRM-10


 

Popis funkce a užití přístroje

- Průmyslové provedení, 16 časových funkcí, časový rozsah: 0,1 s - 10 dní

- Univerzální napájení: AC/DC 24-250 V

- Výstupní kontakt: 2xpřepínací 8 A, stav výstupu indikuje multifunkční LED

- Funkce a časové rozsahy nastavují otočné přepínače

 

Technické parametry

Název přístroje : Multifunkční časové relé
Typ přístroje : CRM-10
Funkce 1) Zpožděný rozběh
řízený napájením
2) Zpožděný návrat
řízený napájením
3) Cyklovač začínající mezerou
řízený napájením
4) Generátor jednoho pulsu začínající mezerou
řízený napájením
5) Generátor opakovaných pulsů začínající mezerou
řízený napájením
6) Zpožděný návrat po skončení impulsu s okamžitým výstupem
řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu
7) Zpožděný návrat při náběhu impulsu
řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu
8) Zpožděný návrat po skončení impulsu
řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu
9) Zpožděný rozběh při náběhu impulsu
výstup rozeplý - řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu
10) "Posunutý impuls"
náběžnou hranou odčasuje a sepne, sestupnou odčasuje a rozepne výstup
11) Funkce impulsní relé
prvním stiskem sepne výstup, druhým rozepne
12) Funkce impulsní relé s odčasováním
prvním stiskem sepne výstup, druhým rozepne nebo rozepne po odčasování
13) Časuje na vzestupnou i sestupnou hranu t>S, jinak jen na vzestupnou
řízený signálním kontaktem na náběžnou i sestupnou hranu
14) Zpožděný rozběh při náběhu impulsu
výstup seplý - řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu
15) Generátor jednoho pulsu 0,5 sec po odčasování na sestupnou hranu
řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu
16) Generátor pulsů 0,5 sec po odčasování na vzestupnou hranu
řízený signálním kontaktem na vzestupnou hranu
Časový rozsah časový rozsah 0,1 s - 10 dní
hrubé nastavení časů otočným přepínačem
jemné nastavení časů potenciometrem v rozsahu
přesnost mechanického nastavení +/- 10% z celkového hodnoty rozsahu
stabilita nastavené hodnoty +/- 0,2% z celkové hodnoty rozsahu
Napájení

 

napájecí svorky A1 - A2
jmenovité napětí AC/DC 24 -250 V
příkon DC při sepnutém výstupu 0,5 - 1,7 W v rozsahu napájecího napětí
příkon AC při sepnutém výstupu 0,7 - 3 W v rozsahu napájecího napětí
indikace napájecího napětí zelená LED průměr 3mm
Výstup počet a typ výstupních kontaktů 2x přepínací
jmenovitý proud 8 A / AC1, 1 A / AC15
jmenovité spínané napětí 250 V AC1 / 24 V DC
jmenovitý spínaný výkon 2000 VA / AC1, 192 W / DC
minimální spínaný výkon DC 500 mW
krátkodobý špičkový proud 30 A / <3 s
indikace sepnutého výstupu multifunkční červená LED průměr 3 mm
mechanická životnost 3x107
elektrická životnost

0,7x105

Start vstup "S" ovládací napětí OPTO AC/DC 24-250 V
příkon vstupu 0,025 - 0,2 VA / 0,1 - 0,7 W
doba obnovení 100 ms - 1000ms
ovládací svorky A1 - S
min doba impulsu pro spuštění 25 ms

max doba impulsu pro spuštění

neomezená
možnost připojení zátěže (pro Us=Un) ano
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz impulzní
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek / s krytem IP20/IP40
Připojení Cu

0.75 - 2.5mm2

Připojení Al

2.5mm2

Rozměr výřezu v zákrytu 90 x 22,5 x 114,5 mm
Hmotnost 125 g
Souvisejicí normy ČSN EN 116000-2, 60730

  

f_crm9_cz.gif (24144 bytes)

 

  

casy_crm9_cz.gif (6333 bytes)

 

 

z_crm10_cz.gif (10351 bytes)

  

n_crm10_cz.gif (12648 bytes)

 

  

 

r_crm10.gif (11254 bytes)

 

 

Foto přístroje
  

 

crm10.jpg (13850 bytes)