A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Multifunkční časové relé

Typ přístroje:    CRM-1K(F)


Popis funkce a užití přístroje
Multifunkční časová relé řady CRM slouží k časovému ovládání jiných zařízení, přístrojů, osvětlení, ventilátorů
a technologických celků.
Vynikají několika zásadními užitnými vlastnostmi, kterými se odlišují od jiných obdobných přístrojů. Hlavní
předností je standartní obsah 10 funkcí v jednom přístroji. Další nezanedbatelnou výhodou je univerzální napájení
(přípona -F) v rozsahu 24-48V DC a 24-230V AC, to vše pouze na dvou svorkách bez ohledu na polaritu.
Na zvláštní přání lze dodat CRM s výrazně delším rozsahem (až 100h) nebo s výrazně kratším rozsahem (až 10ms).
Časový rozsah se na daném typu hrubě nastavuje DIP přepínači a jemně dolaďuje potenciometrem.
Jednotlivé funkce poskytují uživateli a prodejci uspokojit všechny požadavky na časové ovládání zařízení.
Součástí CRM jsou i dvě funkce schodišťového automatu. První funkce reaguje na sestupnou hranu tlačítka,
tzn. že odčasování (zhasnutí světla) se provede po uvolnění tlačítka, tak že uživatel má vždy stejný čas na
opuštění prostoru. Druhá funkce reaguje na náběžnou hranu tlačítka, tudíž trvalé zablokování tlačítka ( např. sirkou
nezpůsobí trvalý svit světla, ale zhasnutí po nastaveném čase.
CRM je vestavěno do krabičky standartní šíře 1modulu (17,5mm), která svými charakteristickými znaky ještě
dále zvyšuje kvalitu, spolehlivost a operativnost při montáži :
- pouze jeden typ šroubováku (šíře 3,5mm) vystačí na uvolnění západky, utáhnutí svorek, nastavení DIP pře-
pinače a nastavení času otočným knoflíkem
- oboustranné západky umožňují pohodlné vložení, vyjmutí a posouvání přístroje na DIN liště, zvláště je-li
v místě montáže v rozvaděči nedostatek místa nebo připojované vodiče znesnadňují přístup
- potisk svorek je proveden tak, že i při instalovaném přístroji v rozvaděčové zástavbě lze snadno svorky
identifikovat, což umožňuje jednoduché měření, popř. změnu zapojení bez nutnosti vyjmout přístroj nebo
vyhledávat dokumentaci k přístroji.
- názorný potisk svorek v naznačené poloze přístroje je proveden i na levé bočnici včetně schématu zapojení
a tím se minimalizuje možnost nesprávného zapojení
- precizní svorky, kterými je přístroj osazen, umožňují svou konstrukcí (přitahováním třmínku s ostrou hranou
k pásku vývodu svorky) dobré a jisté držení vodiče, a to i lanka zakončeného dutinkou
Na čelním panelu přístroje jsou umístěny dvě LED diody, zelená signalizuje přítomnost napájecího napětí,
červená signalizuje sepnuté výstupní relé.

 

 

Technické parametry

Název přístroje : Multifunkční časové relé
Typ přístroje : CRM-1K(F)
Funkce 1) Zpožděný rozběh
řízený napájením
2) Zpožděný návrat
řízený napájením
3) Blikací relé symetrické
start mezerou
4) Blikací relé symetrické
start impulsem
5) Zpožděný rozběh
řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu
6) Zpožděný návrat
řízený signálním kontaktem na sestupnou hranu
7) Zpožděný rozběh
řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu
8) Zpožděný návrat
řízený signálním kontaktem na náběžnou hranu
9) Zpožděný rozběh
řízený signálním kontaktem na náběžnou a sestupnou hranu
10) Zpožděný návrat
řízený signálním kontaktem na náběžnou a sestupnou hranu
Časový rozsah CRM-1K(F) 0,25s - 1h
hrubé nastavení časů DIP přepínačem
jemné nastavení časů potenciometrem v rozsahu 2 - 100%
přesnost mechanického nastavení +/- 5% z celkového hodnoty rozsahu
přesnost při opakování +/- 1% z celkové hodnoty rozsahu
stabilita nastavené hodnoty +/- 0,5% z celkové hodnoty rozsahu
Napájení univerzální

UNI

napájecí svorky A1 - A2
jmenovité napětí 24-230V AC, DC 24-48V DC
tolerance DC napětí -5 % / +15 %
tolerance AC napětí -15 % / +15 %
příkon DC při rozepnutém výstupu 0,3 - 1,1 W v rozsahu napájecího napětí
příkon DC při sepnutém výstupu 0,5 - 1,7 W v rozsahu napájecího napětí
příkon AC při rozepnutém výstupu 0,4 - 13W v rozsahu napájecího napětí
příkon AC při sepnutém výstupu 0,6 - 16W v rozsahu napájecího napětí
indikace napájecího napětí zelená LED průměr 3mm
Napájení jednoúčelové

MONO

napájecí svorky A1 - A2
jmenovité napětí 230V AC, 48V, 24V, 12V AC/DC
tolerance napětí -15 % / +15 %
příkon 0,3 - 9VA v rozsahu napájecího napětí
indikace napájecího napětí zelená LED průměr 3mm
Výstup počet a typ výstupních kontaktů 1x přepínací
jmenovitý proud 8A
jmenovité spínané napětí 250V AC1 / 24V DC
jmenovitý spínaný výkon 2000VA / 192W
minimální spínaný proud/napětí 10mA/5V
maximální spínané napětí 300V AC1 / 150V DC
krátkodobý špičkový proud 10A
indikace sepnutého výstupu červená LED průměr 3mm
mechanická životnost

20x106 sepnutí

elektrická životnost 100x103 sepnutí
Start vstup "S" ovládací napětí 230V AC  pouze A1
ovládací napětí 12,24,48V DC  pouze A1 (+ napájení je na A1 )
ovládací napětí 12,24,48V AC A1 nebo A2
ovládací napětí (UNI napájení) A1 nebo A2
příkon vstupu (MONO napájení) 0.8 - 530mVA

příkon vstupu (UNI napájení)

0,8 - 11mVA AC
příkon vstupu (UNI napájení) 1,2 - 2,8mW DC
min doba impulsu pro spuštění 25ms
max doba impulsu pro spuštění neomezená
doba nulování/obnovení 200ms
možnost připojení zátěže mezi S-A2 pouze u varianty 230V a u napájení DC
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55o C
Rozsah skladovací teploty -30 až +60o C
Zkušební napětí 2,5kV/50Hz impulzní
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek / s krytem IP20/IP40
Připojení Cu

0.75 - 2.5mm2

Připojení Al

2.5mm2

Rozměr výřezu v zákrytu 17,7x45,3mm
Hmotnost 53g
Souvisejicí normy ČSN EN 116000-2

   funkce_crm1.gif (26570 bytes)

   casy_CRM1.gif (4953 bytes)

 

Zapojení svorek

   svorky_crm1.gif (4018 bytes)

 

Nákres přístroje   

nakres_crm.gif (11094 bytes)

 

Rozměry přístroje

 rozmery_crm.gif (8433 bytes)

 

Foto přístroje
   crm1.jpg (49686 bytes)