A R C H I V  V Ý R O B K Ů

www.elkoep.cz

 
Název přístroje:   Multifunkční akustická signalizace

Typ přístroje:    ASI-1


Popis funkce a užití přístroje
Multifunkční akustická signalizace ASI-1 slouží především k akustické signalizaci stavu určitého zařízení.
Akustickou signalizaci zajišťuje piezoměnič umístěný uvnitř přístroje, jehož akustický tlak (68-82dB),
který prochází ven přes průchody v předním panelu, umožňuje výraznou signalizaci a to až na vzdálenost
několika desítek metrů. Optickou signalizaci zajišťuje LED dioda červené barvy, která je připojena paralelně
k piezoměniči.
Multifunkčnost ASI-1 spočívá v široké možnosti nastavování tónu (celkem čtyři potenciometry) a ve třech
různých ovládacích vstupech, kterými lze spouštět tři různé typy tónu s určenou prioritou.
Ovládání se provádí při připojeném napájecím napětím, přičemž se na ovládací vstup přivádí jeden pól
napájecího napětí (A1). Proto není nutné pro ovládání používat další pomocný bezpotenciálový kontakt, jak
je tomu u podobných výrobků. Zároveň (při propojení svorky A1 s ovládacím vstupem S1-S3) může být napájecí
napětí i jako ovládací.
Ovládací vstupy jsou tři (S1, S2, S3). Po přivedení trvalého napětí na tyto vstupy se spustí požadovaný průběh
tónu :
S1 - trvalý tón (střední priorita)
S2 - přerušovaný tón (nejnižší priorita)
S3 - kmitočtově modulovaný tón (nejvyšší priorita)
Dle průběhu akustického signálu, který ASI-1 po přivedení napětí na určité ovládací vstupy vydává lze snadno
zjistit, v jakém stavu se sledované zařízení nachází.
Prioritou jednotlivých vstupů je dána možnost signalizovat zásadně vždy jeden stav při současném přivedení
dvou nebo všech tří ovládacích signálů najednou.
Např. při přivedení ovládacího napětí na vstup S3 a současně S1 bude signalizován tón odpovídající vstupu S3,
při přivedení ovládacího napětí na vstup S2 a současně S1 bude pak signalizován tón odpovídající vstupu S1.
Všechny akustické parametry a rychlost přerušování tónu se dají nastavovat ovládacími prvky (potenciometry)
na čelním panelu :
- výška tónu potenciometrem P1 (pro všechny ovládací vstupy S1 - S3) v rozsahu kmitočtů 1kHz - 10kHz
- rychlost přerušování tónu (při použití ovládacího vstupu S2) potenciometrem P2 v rozsahu 80ms - 500ms
- rychlost kmitočtové modulace (při použití ovládacího vstupu S3) potenciometrem P3 v rozsahu 80ms - 500ms
- hloubku kmitočtové modulace (při použití ovládacího vstupu S3) potenciometrem P4, která je dána poměrem
frekvencí F1/F2 - viz graf
Optická signalizace akustického signálu probíhá při připojení ovládacího signálu na vstupy S1 a S3 trvalým
svitem, při připojení ovládacího signálu na vstup S2 přerušovaným svitem v taktu nastaveného času.
Přítomnost napájecího napětí je indikována trvalým svitem zelené LED diody.
Použitím multifunkční akustické signalizace ASI-1 je možno dosáhnout vyšší bezpečnosti a spolehlivosti než při
používání pouze optické signalizace.

 

Technické parametry

Název přístroje : Multifunkční akustická signalizace
Typ přístroje : ASI-1
 
Napájení Napájecí svorky A1 - A2
Jmenovité napájecí napětí 230V AC
Frekvence napájecího napětí 50 Hz
Rozsah napájecího napětí 195 - 265V AC
Tolerance napájení +/- 15%
Příkon v klidu 3,7VA při jmenovitém napájecím napětí
Příkon v pracovním stavu 3,7VA při jmenovitém napájecím napětí
Akustické parametry Akustický tlak 68 - 82dB / 1,5 - 15kHz
Akustický měnič TFM53
Výška (frekvence) tónu 1kHz - 10kHz nastavitelná P1
Rychlost přerušování tónu 80ms - 500ms nastavitelná P2
Rychlost kmitočtové modulace 80ms - 500ms nastavitelná P3
Hloubka kmitočtové modulace F1/F2 nastavitelná P4
Indikace Přítomnost napájecího napětí zelená LED průměr 3mm
Pracovní stav červená LED průměr 3mm
Ovládání S1 Typ tónu trvalý
Ovládací napětí 230 V AC
Tolerance ovládacího napětí +/- 15%
Příkon ovládacího vstupu 0,12VA při jmenovitém napětí
Priorita střední
Ovládání S2 Typ tónu přerušovaný
Ovládací napětí 230 V AC
Tolerance ovládacího napětí +/- 15%
Příkon ovládacího vstupu 0,12VA při jmenovitém napětí
Priorita nejnižší
Ovládání S3 Typ tónu kmitočtově modulovaný
Ovládací napětí 230 V AC
Tolerance ovládacího napětí +/- 15%
Příkon ovládacího vstupu 0,26VA při jmenovitém napětí
Priorita nejvyšší
Všeobecné Rozsah provozní teploty -20 až +55oC
Rozsah skladovací teploty -30 až +60oC
Pracovní poloha libovolná
Upevnění na lištu DIN EN 50022
Stupeň krytí svorek / s krytem IP20/IP40
Připojení Cu

0.75 - 2.5mm2

Připojení Al

2.5mm2

Rozměr výřezu v zákrytu 17,7x45,3mm
Hmotnost 50g
Souvisejicí normy ČSN EN 61010-1

    graf.gif (7253 bytes)

 

Zapojení svorek

   svorky_asi1.gif (2797 bytes)

 

Nákres přístroje   

   nakres_asi1.gif (10017 bytes)

 

 

Rozměry přístroje

   rozmery_asi1.gif (8745 bytes)

 

Foto přístroje
   Asi1.jpg (47648 bytes)