Kontakt>Kontaktné osoby
Meno Pozície Telefon Email
Klaudia Szorádová referentka odbytu +421 37 6586 731 +421 907 982 328 szoradova@elkoep.sk
Roman Čaládi obchodný zástupca
západná polovica Slovenska
pre veľko a maloobchody
+421 915 708 569 caladi@elkoep.sk
Jozef Ševčík obchodný zástupca
východná polovica Slovenska
+421 908 701 381 sevcik@elkoep.sk
Ing. Michal Poliak obchodný zástupca, ESHOP
západná polovica Slovenska.
Montážnici, výroba, projektanti
+421 37 6586 731 +421 907 707 394 poliak@elkoep.sk
Miroslav Krystýnek projektový manažér iNELS
západná polovica Slovenska
+421 37 6586 731 +421 905 011 622 krystynek@elkoep.sk
Ján Jochman projektový manažér iNELS
východná polovica Slovenska
+421 918 340 891 jochman@elkoep.sk
Ing. Magdaléna Baráthová manažérka obchodu SK /
hlavná účtovníčka
421 37 6586 731 +421 917 678 302 barathova@elkoep.sk
Ing. Jana Bartová asistentka riaditeľa /
manažéra obchodu SK
+421 37 6586 731 +421 907 427 949 bartova@elkoep.sk
Ing. Jozef Barta riaditeľ pobočky
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
+421 37 6586 733 barta@elkoep.sk
Tipy, pripomienky, sťažnosti +421 905 747 827
 
e-shopRýchly nákup priamo od výrobcu
ELKO EP Slovakia, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra